SKD Hertsberge


Beleidsplan

SKD HERTSBERGE

K.B.V.B. 7203

 

 

 

 

A.   Algemeen beleid

 

MISSIE:

SKD heeft zich tot doel gesteld om aan jonge spelers van de eigen regio de kans te geven om via voetbal zich te ontplooien als speler en mens op een pedagogisch verantwoorde manier in een kind-jeugdvriendelijke omgeving.

SKD wil aan zijn jonge spelers maximale kansen geven. Om hen te laten slagen in de doorstroming naar ons eerste elftal

 

VISIE:

Voor iedere leeftijdscategorie een ploeg. Meisjes en jongens toegelaten  FUN voor duiveltje tot 1e elftal.

FUN voor spelers, trainers, begeleiding, ouders en vrijwilligers via aanvallend voetbal, gebaseerd op techniek, groepsgeest, Respect voor begeleiding en materiaal

Nevenactiviteiten

Bekwame en zorgzame begeleiding in een veilige omgeving

 


 

 

TRAP

De top 4 van onze waarden zijn:

 

Team. De voetbalsport is een teamsport. Daarom handelen wij bij SKD als één team. Niet alleen op het terrein, maar ook ernaast. We hebben één gemeenschappelijke visie en weten dat het team als geheel sterker is dan de optelsom van de individuen die er deel van uitmaken.

 

Respect. We tonen respect voor iedereen van SKD en iedereen waarmee we in contact komen. Van terreinverzorger over supporter tot tegenstrever en scheidsrechter.

 

Ambitie. We hebben ambitie en streven naar uitmuntendheid maar we doen dit op een sportieve en eerlijke manier en zullen ons daarvoor gemotiveerd en met een positieve houding inzetten. Wij houden vast aan onze beginselen van goed beheer op sportief en extra-sportief gebied.

 

Progressie. SKD bouwt constant aan haar toekomst en wil op verschillende vlakken progressie maken en zich verder ontwikkelen : individuele en collectieve progressie, blijvend bouwen op de eigen jeugd.

Wij willen leren van onze fouten en op regelmatige basis zullen we ons eigen functioneren toetsen.

 

TRAP  SAMEN MET ONS SKD OP EEN HOGER NIVEAU

 

 

 

 

B. Huishoudelijk reglement

 

Huishoudelijk reglement

 

SKD HERTSBERGE

K.B.V.B.: 7203

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SPELERS/OUDERS


 

1.    Elk ingeschreven lid zal een maximum aan speelkansen krijgen. (minstens 50% VAN DE SPEELTIJD, zie ook hieronder)

Ieder lid dient de wekelijkse trainingen te volgen. Bij afwezigheid dient de trainer van de ploeg ingelicht te worden.

Wie niet traint en/of niet verwittigt bij afwezigheid, zal niet geselecteerd worden.

 

2.    Ieder lid dient zich te houden aan de richtlijnen van de trainer en zijn afgevaardigde.

 

3.    Wees stipt! Iedere speler dient voor aanvang van de training minstens 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn in de kleedkamers om de trainingen op tijd te laten beginnen.

Bij de thuiswedstrijden dient iedereen minstens 45 minuten op voorhand aanwezig te zijn.

Bij de wedstrijden op verplaatsing dient iedereen het afgesproken uur van vertrek te respecteren.

Er zal niet gewacht worden op laatkomers.

 

4.   Iedere speler wordt schriftelijk/via website verwittigd voor deelname aan een wedstrijd.

 

 

5.    Spelers die niet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs, zullen niet worden opgesteld tijdens de wedstrijden.

 

6.    Voor en na elke activiteit worden de spelers verzocht de trainer(s) en afgevaardigde(n) te begroeten met een handdruk.

 

7.    SKD draagt fair-play hoog in het vaandel. Wij verwachten van ieder lid dat hij zijn steentje daartoe zal bijdragen. Heb respect voor medespelers/tegenstrevers, én ook voor de diverse instellingen van de club én van de te bezoeken club.

 

8.    Wij dulden geen commentaar op de scheidsrechter van dienst. Na elke wedstrijd wordt na het affluiten een handdruk gegeven aan de scheidsrechter.

 

9.    Bij iedere training/wedstrijd zijn beenbeschermers verplicht. Bij strenge koude wordt gevraagd om te trainen in lange broek en warme kledij.

 

10.  Na iedere training/wedstrijd dient er –verplicht- een douche genomen te worden. Zorg voor het nodige wasgerief. Blijf niet langer dan noodzakelijk rondhangen in de kleedkamers.

 

11.  Bij de wedstrijden is iedere speler verplicht om het clubtrainingspak te dragen. Uniformiteit van elke speler oogt mooi naar de buitenwereld. Wij dringen erop aan deze kledingstukken te naamtekenen. Bij slecht weer kan de regenjas van de club gedragen worden.

 

12.  Iedereen wordt verondersteld de nodige tact in acht te nemen om de accommodatie netjes te houden en eventuele (on)vrijwillige beschadigingen te melden aan de trainer/afgevaardigde. Gebruik de geplaatste vuilnisbakken om overtollige zaken weg te werpen.

 

13.  De kleedkamers zijn geen speelplaats en dienen netjes achtergelaten te worden.

 

14.  Het is verboden om de voetbalschoenen in de douches af te wassen. Aan de ingang van iedere kleedkamer zijn platen verzien om de schoenen te ontdoen van overtollige aarde. Maak er gebruik van.

 

15.  De verplaatsbare doeltjes worden steeds verankerd. De trainers/afgevaardigden zullen hierop toezien. Na de training dienen de verplaatsbare doeltjes terug op de voorziene plaats gezet.     De trainer/afgevaardigde zal ook hierop toezien.

 

16.  Wie met drugs aangetroffen wordt zal onmiddellijk uit de vereniging geweerd worden. Idem dito voor overmatig alcoholgebruik. (na in eerste instantie gehoord te worden door de jeugdcoördinator)

 

17.  Problemen dienen aan de trainer/afgevaardigde voorgelegd te worden, die na samenspraak met de jeugdcoördinator, het probleem zal voorleggen aan de sportieve cel.

 

18.  De trainers, afgevaardigden en jeugdcoördinator zullen toezien op een goed verloop van de activiteiten en zullen indien nodig de nodige sancties treffen in overleg met de ouders.

 

19.  In alle accommodaties van de vereniging is het verboden te roken.

 

20.  Nieuws over de vereniging en de clubactiviteiten worden bekend gemaakt via de website: www.skdhertsberge.yolasite.com

21.  Het gebruik van alcohol in de kleedkamers is ten strengste verboden. Gemotiveerde uitzonderingen worden vooraf gevraagd aan het dagelijks bestuur

 

22.  Nederlands is de voertaal tijdens alle activiteiten van de vereniging.

 

23.  Iedere speler/ouder zal in het bezit gesteld worden van dit reglement

 

 

ORGANIGRAM

 

 

C.   Takenverdeling:

C.1. takenverdeling per orgaan:

Hoofdbestuur:


A. Samenstelling:

Van Eeghem Jean-Pierre, voorzitter

Caenepeel Gilbert, secretaris/G.C.

Hurtecant Ivan, penningmeester

Bart Caenepeel, jeugdcoördinator

Deloof Geert, webmaster

Declerck Geert,

Debrabander Luc,

Van Eeghem Filip,


 

B. Taken:

Coördinatie van de vereniging:

-          delegatie van bevoegdheden aan onderliggende besturen/sportieve cellen

-          bekrachtiging van afspraken

-          opnemen van leden

-          invulling van mandaten

-          algemene extra-sportieve activiteiten (kaarting, barbecue, enz)

 

Financiële verantwoordelijkheid

-          sponsoring

-          bepalen lidgeld

-          goedkeuring uitgaven/inkomsten

-          algemeen financieel beleid

-          Dexiafoot-pass

 

Sportieve verantwoordelijkheid:

 

-          algemeen beleid

-          visie en missie

-          aanduiden van de leden van de sportieve cel bovenbouw

-          delegatie aan sportieve cellen voor individuele aangelegenheden

-          delegatie aan sportieve cel van jaardoelstelling

 

Dagelijks bestuur:


 1. Samenstelling
  Jean-Pierre van Eeghem
  Gilbert Caenepeel
  Ivan Hurtecant
  Bart Caenepeel

 2. Taken

-          briefwisseling

-          financiën en organisatie kantine

-          contact gemeentebestuur – o.a. ivm accommodatie

-          coördinatie organisatie training (seizoen en voorbereiding)

 

 

Jeugdbestuur:

 

A.Samenstelling:


Filip Van Eeghem, Jeugdvoorzitter

Bart Caenepeel, Jeugdcoordinator/trainer U15/keepertrainer

Koen Vanhove, hoofdverantwoordelijke onderbouw/trainer U9

Jan Clybouw , trainer debutantjes U7

Bas Louf, trainer debutantjes U7

Dany Lahousse, debutantjes U7

Bjorn Caenepeel, trainer U8

Freddy Hermy, trainer U10

Filip Hooft, trainer U10

Jeffrey De Busschere, trainer U13

Rudi Decuyper, trainer U17

Gerdi Demeulenaere, trainer U21

Johan Nobus, keepertrainer

+ alle begeleiders van de ploegen van de onderbouw

 

B.taken:

-          bewaken, evalueren van de missie en visie

-          dexia-foot principes bewaken

-          voorbereiding hoofdbestuur: insteek algemeen sportief beleid

-          opnemen van een lid, aanduiden van mandaten

-          aanduiden leden van de sportieve cellen onder- en middenbouw

-          concrete organisatie van de jeugdcompetitie

-          richtlijnen voor de sportieve cellen (onderbouw en middenbouw)

-          plannen en organiseren van extra-sportieve activiteiten

-          communicatie met de jeugd (zie inbreng in krantje)

-          uitvoering jeugdactiviteiten (sint/kerst,..)


Sportieve cellen:

A. Onderbouw:

Samenstelling:
Effectieve leden:
Koen Vanhove, hoofdverantwoordelijke onderbouw

Bart Caenepeel, jeugdcoördinator

 

Genodigden (in functie van de agenda)
Jan Clybouw , trainer duiveltjes
Bjorn Caenepeel, trainer duiveltjes
Bas Louf, trainer duiveltjes
Dany Lahousse, trainer duiveltjes
Freddy Hermy, trainer preminiemen
Filip Hooft, trainer preminiemen
Johan Nobus, keepertrainer

Bevoegdheden:

 

-          insteek algemeen sportief beleid

-          afspraken voorbereiding seizoen

-          afspraken organisatie training

-          communicatie met het hoofdbestuur/jeugdbestuur

-          specifieke persoonlijke sportieve items

-          afspraken met hoofd-/jeugdbestuur ivm team-buildings activiteiten

-          evaluatie kern/scouting

-          maandelijkse trainersbijeenkomst (MTBO)

-          ziet toe op de uitvoering van het jaarplan

B. Middenbouw

Samenstelling:


Effectieve leden

Bart Caenepeel, jeugdcoördinator/trainer knapen

Genodigden (in functie van de agenda)
Jeffrey De Busschere, trainer miniemen
Rudy De Cuyper, trainer scholieren
Johan Nobus en Bart Caenepeel, keepertrainers
Bevoegdheden:

 

-          insteek algemeen sportief beleid

-          afspraken voorbereiding seizoen

-          afspraken organisatie training

-          communicatie met het hoofdbestuur/jeugdbestuur

-          specifieke persoonlijke sportieve items

-          afspraken met hoofd-/jeugdbestuur ivm team-buildings activiteiten

-          evaluatie kern/scouting

-          maandelijkse trainersbijeenkomst (MTBM)

-          ziet toe op de uitvoering van het jaarplanC. Bovenbouw

 

Samenstelling:

Effectieve leden

De Brabander Luc, coördinator

Geert Deloof, verslaggever/communicatie
Yves Verkest
Eddy Caenepeel

Pascal Cogghe

Genodigden (in functie van de agenda)
Tom Van Hulle, trainer A-elftal
Tony Termote, trainer beloften
Gerdi Demeulenaere, trainer juniors
Bart Caenepeel, keepertrainer

Van Eeghem Filip, Voorzitter jeugdbestuur
Van Eeghem Jean-Pierre, voorzitter raad van bestuur
Bevoegdheden


-     sportief overleg van de bovenbouw

-          klankbord voor en van hoofdbestuur/trainers/spelers

-          evaluatie van trainers/spelers

-          afstemmen voetbalvisie SKD

-          scouting/beheer spelersgroep

-          ziet toe op de uitvoering van het jaarplan

-          ziet toe op afspraken van het hoofdbestuur

 


C 2. takenverdeling per functie

VOORZITTER

( Jean-Pierre Van Eeghem + foto)

Algemene leiding van de club, concreet: hij leidt de vergadering van het hoofdbestuur, dagelijks bestuur en het jeugdbestuur.

Hij vertegenwoordigt de club bij officiële aangelegenheden

Hij is het aanspreekpunt voor de leden ivm betwistingen over beslissingen van de respectievelijke sportieve cellen (beroepsprocedure) 

ALGEMEEN SECRETARIS (Gerechtigd correspondent K.B.V.B.)

(Gilbert Caenepeel + foto)

Hij verzorgt de briefwisseling met handtekeningrecht tussen KBVB en de club.

De ingekomen briefwisseling wordt toegelicht op het hoofdbestuur/dagelijks bestuur.

Hij verzorgt de briefwisseling, uitgaande van de club, in opdracht van dagelijks bestuur/hoofdbestuur

Is verantwoordelijk voor de administratie:

-          bevestigt de afspraken wijziging van wedstrijden, speeluren,

-          bevestigt de aanvragen vriendschappelijke wedstrijden

-          ledenlijsten, inschrijving nieuwe spelers,..

-          dossiers voor het Federaal Solidariteitsfonds (kwetsuren en ongevallen)

-          verzamelt de scheidsrechterbladen en stuurt ze door naar K.B.V.B.

-          vertegenwoordigt de vereniging op de vergaderingen (ALA + Brugse Vrije)

-         

 

 

 

JEUGDCOORDINATOR

(Bart Caenepeel + foto + vermelding ploegen)

Hoofdverantwoordelijke onderbouw

(Koen Vanhove  + foto + vermelding ploegen)

 

Hij staat in voor de sportieve organisatie van de competitie voor alle jeugdploegen

Hij bezorgt de kalender + wijzigingen aan de verantwoordelijke communicatie voor publicatie website

Hij zorgt voor het onthaal + begeleiding van nieuwe leden in samenwerking met de respectievelijke trainer/begeleider.

Als bewaker van het jeugdbeleidsplan verzamelt hij de trainingsvoorbereidingen en evalueert de trainers: trainingsvoorbereiding, respect voor missie en visie, wedstrijdbegeleiding. (beslissingen worden genomen in de sportieve cel)

Hij komt bij hoogdringendheid tussen bij geschillen tussen trainers en spelers/ouders, zo niet agendeert hij dit bij de sportieve cel.

Hij coördineert de organisatie van de jeugdtornooien

Hij ziet toe op de organisatie en agenda van de sportieve cellen

Hij is de woordvoerder van de sportieve cel in het hoofdbestuur

Hij stelt trainings- en wedstrijdschema op nopens het gebruik van de terreinen in samenspraak met de verantwoordelijke sportieve infrastructuur.

Hij zorgt voor de nodige orde, het beheer van de sportieve materialen in het ballenhok.

Hij doet hiervoor beroep op de verantwoordelijkheidszin van trainers/begeleiders.

Hij staat in voor de inning van de lidgelden.Coördinator Bovenbouw

(Luc De Brabander + foto)

-          contactpersoon in het hoofdbestuur

-          leidt de vergadering

-          uitnodiging en agenda vergadering

-          bij hoogdringendheid komt hij tussen in geschillen bij trainers/spelers (waarvan verslag in vergadering sportieve cel)

-          toezicht op de afspraken van de vergadering

 

 

 

Verantwoordelijke Kantine

(Gilbert Caenepeel + foto)

 

De kantinewerking omvat:

-          beheer van de stocks (nazicht, bestelling, aankopen)

-          organiseren van de kantinebezetting (beurtrol trainingen, wedstrijden, feestjes,..)

-          opvolgen van promotieacties ivm kantineverkoop

-          nazicht van de ingekomen facturen ivm kantine

-            

 

Verantwoordelijke sportieve infrastructuur

(Gilbert Caenepeel + foto)

 

Hij is aanspreekpunt voor vastgestelde onvolkomenheden inzake lokalen, velden, douches, verwarming, materiaal…

Hij zet stappen voor de kleine herstelling en/of bij hoogdringendheid.

Hij contacteert de gemeentelijke technische dienst

Hij pleegt overleg in alle andere gevallen met het dagelijks bestuur, bij grote investeringen overleg met het hoofdbestuur.

Hij zorgt zelf of maakt afspraken ivm de belijning van de terreinen.

Bij slechte weersomstandigheden maakt hij de nodige afspraken, in samenspraak met de jeugdcoördinatoren ivm de bespeelbaarheid van de terreinen.

Hij staat in voor het onderhoud, kleine herstellingen van de uitrustingen. Hij maakt hiervoor de nodige afspraken met de begeleiders.

 Verantwoordelijke communicatie

(Geert Deloof + foto)

 

Hij staat in voor de organisatie van de website.

Op aangeven van de jeugdcoördinatoren publiceert hij de wedstrijdkalender, wijzigingen, afgelastingen, enz.

Hij verstuurt de uitnodigingen (per mail) voor de vergaderingen.

Hij notuleert op de vergaderingen van hoofd- en jeugdbestuur.

Hij verzorgt de communicaties nopens activiteiten van de vereniging

Hij publiceert op aangeven van de trainers de selecties van A, beloften en juniors.

Hij rapporteert ivm het gebruik van de website aan het hoofdbestuur

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke financiën

( Ivan Hurtecant + foto)

 

Hij stelt jaarlijks het budget op ter goedkeuring van het hoofdbestuur

Brengt op het dagelijks bestuur verslag uit over de financiële toestand van de club.

Hij staat in voor het kasboek ivm ontvangsten en facturen.

Hij adviseert het hoofdbestuur ivm het budget.

Op aangeven van de secretaris zorgt hij voor de uitbetalingen van spelers en medewerkers.

Hij verzorgt het financieel luik bij subsidie aanvragen (Vlaamse Voetbalfederatie, e.a)

 

 


E. Jeugdbeleidsplan:

 

Het technisch jeugdplan* is opgesteld met de bedoeling om een vijftal basisvaardigheden aan te leren en te vervolmaken:

 1. passen
 2. bal aannemen
 3. leiden/dribbelen
 4. trappen op doel
 5. elkaar helpen (steun/vrijlopen)

 

 

Omdat wij willen als ploeg in balbezit blijven zijn deze vijf basisvaardigheden dominant in onze jeugdopleiding. Ze worden ieder jaar herhaald en geperfectioneerd, rekening houdend met de leeftijdscategorie.

Leren = herhalen = leren

 


 

 

Technisch jaarplan categorie – duiveltjes

 

Techniek

Tactisch inzicht

Fysiek

Karakteristieken van een training

-          pas binnenkant voet

-          aannemen van de bal

-          bal leiden zonder hindernissen

-          bal leiden met hindernissen

-          dribbelen

-          jongleren

-          leren ontdekken van een tegenstander

-          leren ontdekken van een ploegmakker

-          ontdekken van de ruimte

 

-          eerste kennismaking

-          korte inspanningen

 

-          1 uitdaging per keer

-          Vanuit stilstand

-          Zonder weerstand

-          Herhalingen

-          Veel afwisselingen

 

 

Technisch jaarplan categorie – preminiemen

 

Techniek

Tactisch inzicht

Fysiek

Karakteristieken van een training

-          pas binnenkant voet

-          initiatie wreeftrap

-          meer aandacht voor tweevoetigheid

-          basisoefeningen herhalen met verhoogde snelheid

-          aannemen van de bal

-          bal leiden zonder hindernissen

-          bal leiden met hindernissen

-          dribbelen

-          jongleren

-          leren ontdekken van een tegenstander

-          leren ontdekken van een ploegmakker

-          ontdekken van de ruimte

-          vrijlopen

-          aanbieden

-          reageren en geven van commando’s

 

 

-          korte inspanningen

-          herhalingen met voldoende rust

-          eigen lichaam is maximale belasting

 

 

-          Zonder weerstand

-          Herhalingen

-          Veel afwisselingen

-          Spelvormen 1/1 en 2/2

-          Veel wedstrijdvormen

 

  

Technisch jaarplan – miniemen

 

Techniek

Tactisch inzicht

Fysiek

Karakteristieken van een training

-          pas binnenkant voet -1-tijd

-          herhaling basisoefeningen met tweevoetigheid en ritmewisselingen

-          1-2 bewegingen

-          Passing en aannemen met 2-tijden als doel

-           

-          Opdrachten in balbezit en balverlies

-          In steun komen

-          Loshaken

-          Commando’s

-          Veld breed houden/klein maken

-          Kennismaking buitenspel

-          Inslijpen coördinatie-oefeningen

-          Intrede kracht met maximale belasting eigen lichaam

-          Iedere training heeft een thema

-          Structuur opwarming, tussenvorm, wedstrijdvorm, cooling down

-          Commando’s!

 

 

Technisch jaarplan – knapen

 

Techniek

Tactisch inzicht

Fysiek

Karakteristieken van een training

-          Herhaling basisoefeningen

-          Lange lob

-          Flankvoorzet

-          Volley

-          kopbal

-          Kaatsen en 1-2 beweging

-          Aannemen 2-tijden regel

-           

-          Optimalisering van opdrachten in balbezit en balverlies

-          Remmend wijken

-          zonevoetbal

-          Afwisseling korte en lange bal

-          Commando’s

-          Speelsystemen toepassen:4-3-3

……

-          Duurloop

-          Sprongkracht

-          Snelheid

-          Wendbaarheid

-          Maximale belasting = eigen lichaam

-          Aandacht verhouding rust/inspanning

 

-          Iedere training heeft een thema

 

-          Wedstrijdvormen met aandacht voor spelsysteem

-          Gebruik van ondertal/bovental afhankelijk van het thema

 

 

 

Technisch jaarplan – scholieren

 

Techniek

Tactisch inzicht

Fysiek

Karakteristieken van een training

-          Verfijnen jaarplan knapen

-          Bijzondere aandacht kopspel

-          Optimalisering van opdrachten in balbezit en balverlies

-          Zonevoetbal: zakken, positie, druk zetten, sluiten, kantelen

-          Uithouding via spelvormen

-          Snelheid via looptechniek

-          Kracht= snelkracht (max eigen lichaam)

-          Specifieke aandacht voor lenigheid: coördinatie-oefeningen

-          Iedere training heeft een thema

-          Coaching: commando’s en onderlinge coaching

-          Tactische wedstrijdvormen

 

*Dit is een summiere samenvatting van de werkwijze en doelstelling van het jeugdplan.

Het volledig technisch jeugdplan is opgenomen in aparte jaarprogramma’s ter inzage op het secretariaat.

 

 

Make a Free Website with Yola.