SKD Hertsberge

                                                                               

 

Beste Spelers, Ouders en Supporters,

Vanaf voetbalseizoen 2011 -2012 wordt er gestart met een samenwerkingsakkoord tussen SKD Hertsberge en KSV Oostkamp.

De twee voetbalclubs willen in de toekomst op een vriendschappelijke en constructieve manier in dialoog treden en samenwerken, onder het motto "samen staan we sterker".

Is dit misschien een eerste aanzet voor een fusie tussen de twee Oostkampse voetbalclubs?

Neen, we hebben niet de intentie om de voetbaljeugd in Oostkamp te fuseren, maar wél de wil om de onderlinge rivaliteit tussen de clubs te beperken toe het sportieve treffen tijdens competitiewedstrijden.

Wat houdt dit samenwerkingsverband in:

  • Alle jeugdspelers, toegewezen aan één van de clubs van het samenwerkingsverband blijven toegewezen aan deze clubs met bijhorende reglementaire gevolgen (betaling lidgeld, enz...) en blijven geacht te zijn opgeleid door deze club.
  • Elke club die deelneemt aan het samenwerkingsverband dient afzonderlijk, onder hun clubbenaming, de ploegen in te schrijven die zij wensen te laten deelnemen aan officiële competities.
  • Alle jeugdspelers toegewezen aan één van beide clubs van het samenwerkingsverband mogen voor zover zij voldoen aan reglementaire leeftijdsvereisten opgesteld worden in een jeugdploeg dat door de club van dit samenwerkingsverband in competitie word gebracht.
  • Alle trainers en afgevaardigden van de clubs mogen deze functie eveneens uitoefenen bij een andere club van het samenwerkingsverband.

Hoe zien we de uitwerking er dan van ?

Het geeft ons de mogelijkheid om spelers uit te wisselen tijdens het lopende seizoen. Hiermee wordt een van de hoekstenen van onze vereniging ingevuld, namelijk elk kind laten voetballen op het niveau dat het aankan, en wellicht nog belangrijker waar hij of zij het meeste speelplezier beleeft.

 

Door deze samenwerking kunnen we voetbal aanbieden op gewestelijk, provinciaal en bijzonder niveau                     (= bijzondere reeks).

 

De samenwerking zal toegepast worden indier er bepaalde categorieën met een tekort of overschot aan spelers te maken hebben. Op die manier willen we alle leden zo veel mogelijk speelgelegenheid gunnen.

 

Deze eventuele uitwisselingen komen enkel tot stand als de speler en zijn ouders hiermee akkoord gaan. Vooraleer er een uitwisseling gebeurt, zullen zowel de spelers als de ouders hieromtrent bevraagd worden.

 

                               Voorzitter KSVO                                           Voorzitter SKD Hertsberge

                         Paul Devliegere                                            Jean-Pierre Van Eeghem

 

Make a Free Website with Yola.