SKD Hertsberge

DEXIA FOOT-PASS


SKD behaalt een ster 

                                                                                                                                                                       

In de loop van vorig seizoen schreef SKD in voor het project DEXIA FOOT-PASS.

Dit is een audit uitgevoerd door de Universiteit van Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Dexia bank.Deze audit stond onder de leiding van de professoren Dhr. Hugo Schoukens en Dhr. Jo Van Hoecke.De volledige jeugdwerking van onze club werd onder het vergrootglas gelegd.

Het uitvoerige dossier behelsde 8 diverse modules :

  • Beleid en strategie

                                  -    Organisatiestructuur

  • Voetbalopleiding als kernproduct
  • Ondersteuning
  • Interne marketing en Human Resources Management
  • Externe relaties & rekrutering
  • Accommodatie en materiaal
  • Effectiviteit van de jeugdopleiding

Na het opstellen en opsturen van ons dossier werd er in de loop van de maand januari op ons terrein een interview afgenomen door Dhr. Stan Van Praet. Hier werd ons dossier getoetst aan de werkelijkheid. Een drietal uren nam dit gesprek in beslag. Vervolgens werd ons dossier en de bevindingen van Dhr. Van Praet beoordeeld door het team van de bovenvermelde proffesoren. Op dinsdag 16 juni 2009 werden de resultaten bekend gemaakt.

SKD HERTSBERGE behaalde voor de kwaliteit van de JEUGDWERKING een DEXIA FOOT-PASS AWARD, zijnde één STER.

Slechts 27 clubs uit het Vlaamse landsgedeelde veroverden de zo beheerde ster. Als vereniging uit 4e Provinciale een formidabele prestatie dank zij de goede werking van onze jeugdtrainers en verantwoordelijken. Een bekroning voor de goede jeugdopleiding.

Werkten mee aan het opstellen van het dossier : Gilbert en Bart Caenepeel, Koen Vanhove, Dany Jonckheere, Tom Van Hulle, Geert Deloof. Proficiat !!

 Naar Boven


Make a Free Website with Yola.