S.K. DENNENHEEM HERTSBERGE V.Z.W. 


   AAN ALLE SPELERS, TRAINERS, BESTUURSLEDEN EN OUDERS.


   UITNODIGING :


   Op ZATERDAG 20 MAART 2010, om 20.00 uur, richt SKD HERTSBERGE
een BREUGELAVOND in.

   Deze zal plaats vinden in de KANTINE op ons voetbalterrein.

   Kostprijs : € 15,00 (inbegrepen een consumptie)

   Er worden een negental diverse vleeswaren aangeboden.

   Het aantal plaatsen wordt beperkt tot 70.
   Vlug inschrijven is de boodschap.

   Er kan ingeschreven worden door middel van onderstaande strook.
   Contante betaling bij inschrijving.
   Af te geven in de kantine.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Download hier het inschrijvingsformulier
Make a Free Website with Yola.